1.5 % podadku
Aby dokonać odpisu na rzecz MKS Karczew, należy, wypełniając
rozliczenie roczne, podać następujące dane:
W części I w polu 131 numer KRS: 0000197334
W części I w polu 132 kwotę stanowiącą 1.5% obliczonego podatku.
W części I w polu 133 cel szczegółowy: MKS Karczew

Środki pozyskane z 1,5% odpisu zostaną przeznaczone na
działalność statutową MKS Karczew, związaną ze szkoleniem
grup dziecięcych i młodzieżowych.

KRS: 0000197334

Cel szczegółowy: MKS Karczew