Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew

 

Badania lekarskie     16.02.2017

Formularz badania podmiotowego dostępny jest tutaj.

1% dla MKS Karczew     15.02.2017
Szanowni Państwo!
Klub MKS Karczew podjął współpracę z Fundacją Partnerstwo, która umożliwi przekazania przez Państwa 1% podatku podczas rozliczenia rocznego podatku PIT.
W wyniku podpisanej umowy Fundacja przekaże WSZYSTKIE Państwa 1% odpisy na rzecz MKS Karczew.
Aby dokonać odpisu na rzecz MKS Karczew należy wypełniając rozliczenie roczne podać następujące dane (przykład dla druku PIT 37):
1, W części I w polu 123 numer KRS:  0000197334
2. W części I w polu 124 kwotę stanowiącą 1% obliczonego podatku
3. W części I w polu 125 nazwę i adres klubu: Międzyszkolny Klub Sportowy Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55, 05-480 Karczew.
 
Środki pozyskane z 1% odpisu zostaną przeznaczone na działalność statutową MKS Karczew związaną ze szkoleniem grup dziecięcych i młodzieżowych.
 
 
 

W dniu 22 XI 2106r. (wtorek) trening zespołu dzieci (2004/2005) zostaje odwołany.

Badania lekarskie     09.09.2016

Badania lekarskie dla zespołów 2004/2005 i 2002/2003 odbędą się w dniu 27 IX 2016r. od godz. 15.00

Formularz badania podmiotowego dostępny jest tutaj.

Zawodniczki, które w ostatnich badaniach nie wykownywały badań krwi musza posiadać aktualne wyniki:

Morfologia krwi, OB, Mocz, EKG,